Kancelaria Jędrzejczyk Kancelaria prawna / Law Office

  • Pl
  • En

Polecamy

Działając na rynku usług prawnych, prawnicy naszej Kancelarii zauważyli niedostateczną ochronę prawną w wielu aspektach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Zaniedbania w zapewnieniu właściwej obsługi prawnej mogą prowadzić do start finansowych.

W szczególności chcemy zwrócić Państwa uwagę na dwa zagadnienia:

Optymalizacja formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na obciążenia podatkowe oraz odpowiedzialność majątkiem osobistym przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy realizują swoje przedsięwzięcia gospodarcze w różnych formach działalności od indywidualnej ewidencjonowanej działalności gospodarczej po udziały i akcjonariat w spółkach kapitałowych. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych pozwoliła zauważyć, że forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej nie zawsze odpowiada skali i zakresowi tej działalności.

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej może zostać dokonana w celu optymalizacji obciążenia podatkowego przedsiębiorcy oraz w celu zabezpieczenia jego osobistych interesów majątkowych. Działania w tych dwóch kierunkach pozwalają na zmniejszenie obciążenia podatkowego oraz maksymalnie możliwe zabezpieczenie majątku osobistego przedsiębiorcy.

Dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o., w przypadku niewypłacalności spółki.

Wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, że długi niezapłacone przez spółkę z o.o. i niewyegzekwowane z jej majątku, mogą jeszcze podlegać ściągnięciu. Taką możliwość daje nam Kodeks spółek handlowych konstytuujący odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja wobec niej okazała się bezskuteczna. Wymaga to przeprowadzenia postępowania sądowego przeciwko członkowi zarządu spółki, co umożliwia następnie prowadzenie egzekucji z jego majątku osobistego.

Naturalnie sprawy tego rodzaju wymagają dokładnej analizy każdego przypadku.

Polecamy Państwu obsługę inwestycji na terenie Federacji Rosyjskiej oraz obsługę importu z Chińskiej Republiki Ludowej.